Щоб упоратися з тестом із літератури:

 - В школі ходіть на додаткові факультативи з предмету (якщо такі є)

- Прочитайте всю програму ЗНО

- Перегляньте приклади завдань з тестів попередніх років

- Перечитайте всі необхідні твори, принаймні у скороченому вигляді

- Щоб краще зрозуміти твори з української літератури, перечитайте критику до них

- Акцентуйте увагу не лише на сюжеті (фабула все одно певною мірою запам'ятається),

а на описі героїв (які слова підбирає письменник, коли їх описуює), на ставленні автора

до них та на проблемах, які він підіймає. Це допоможе не лише відповісти на тестові запитання,

але і добре написати твір, краще аргументувати свої думки і навести потрібний приклад

з літератури.

- Зробіть невеликий конспект з коротким описом кожного з творів: про що твір, його ідея,

імена головних героїв та їх опис (стане у нагоді напередодні "дня Х" - нагадає вже вивчене)

- Вивчайте на пам’ять всі вірші, які передбачені навчальною програмою

(вміння процитувати на пам'ять у творі на тестах цінується перевіряючими)

Щоб гарно написати твір:

 - Тренуйтеся дома писати твори (щоб не розгубитися на тестуванні).

- Розробіть свою схему написання твору, якою скористаєтеся на ЗНО. Наприклад: спочатку

на чернетці записуєте тезовий план, потім визначаєте, де краще розмістити

приклад з літератури. 

Після того як "скелет" буде готовий - приступайте до написання в чистовику.

- Під час роботи над творами тренуйте себе не витрачати багато часу на роботу з чернеткою.

- У творах намагайтеся лаконічно викладати свої ідеї.

- Під час самопідготовки переписуйте один і той же твір до того часу, поки його

не буде зроблено на "відмінно".

 Перевіряючими цінується:

- наявність у творі цитат з поезії або робіт класиків;

- коли з теми твору підібрано літературний приклад або історія з власного життя

 Щоб запам'ятати правила граматики української мови:

 - увагу приділить виняткам з правил: саме на них найчастіше ловлять випускників.

- багато практикуйтеся - під час проходження певної теми робіть по декілька десятків вправ.

 Вдалої підготовки і гарного результату!

                                                          Твір-роздум

                                          Чи важливо людині бути розумною?

 «Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити»

                                                                                                                       (Плутарх)

        Часто у суспільстві можна почути думку про те, що в наш час, час прогресу

 й розвитку цивілізації, людині не обов’язково бути розумною, адже все більше

і більше функцій виконують за нас машини. 

        Та я з таким твердженням не погоджуюсь, бо є істини вічні…

          На моє глибоке переконання, кожній людині важливо бути розумною. 

         Доказом цього є те, що розумна людина відзначається інтелектом, ерудицією,

мудрістю, освіченістю.

Недаремно народна мудрість гласить: «Де сила не може, там мудрість переможе».

Безперечно, переконливим аргументом того, що людина повинна прагнути стати розумною,

є твердження із Біблії – основного джерела розуму: «Блаженна людина, що мудрість знайшла,

і людина, що розум одержала».

Розумна людина завжди зуміє знайти вихід із найскладнішої ситуації, як то зробила

проста селянська  дівчина Маруся, героїня народної казки «Мудра дівчина».

Вона зуміла врятувати свого батька, виявившись розумнішою від самого пана.

Або ж згадаймо Захара Беркута, героя однойменної 

повісті Івана Франка. Адже саме його мудрі поради та розумні винаходи

врятували село від нападу загарбників, яких було набагато більше.

Не можна не згадати Роксолани, героїні роману Павла Загребельного «Роксолана».

Цей образ узято з реального життя – його прототипом стала українська

дівчина Настя Лісовська. 

Саме завдяки своєму розуму, що поєднав у собі й освіченість, і інтелект,

і ерудицію, і мудрість, вона зуміла багато чого досягти. По-перше,

опинившись у скрутних життєвих обставинах,  вона зуміла стати щасливою

в сімейному житті. По-друге, будучи полонянкою, знаходила 

способи дарувати волю полоненим співвітчизникам.

По-третє, рятувала від небезпеки Україну, позитивно впливаючи на хід історії.

Чи не найбільше розмірковував над розумом український письменник-філософ

Григорій Сковорода. 

На прикладі свого життя та творчості він довів, що тільки розумна людина

може залишатися вільною, незалежною від життєвих обставин, а отже,

й завжди щасливою. Треба тільки «пізнати себе».

Чимало прикладів на користь розумної людини можна знайти і в історії.

Хто не знає імені  князя Ярослава Мудрого, якого й назвали Мудрим за те,

що він був першим князем, який своє покликання знайшов не в походах

та завоюваннях, а у зміцненні кордонів своєї держави засобами дипломатії

та провадженні мудрої зовнішньої політики. 

Завдяки своїй всебічній освіченості,

він спрямував свої зусилля на розвиток освіти, книжної справи, культури.

Крім того, збудував у Києві та Новгороді соборні храми на ім’я святої Софії,

видав перше зведення писаних давньоруських законів, що не поступаються

європейським аналогам того часу. 

Саме з а часів Ярослава Мудрого Русь набула найбільшої могутності, перетворившись

на високорозвинену державу.

Не можна не згадати і того, що мудрість народу дозволила Україні, одній з небагатьох

країн колишнього Союзу, уникнути кривавих боєнь типу грузино-абхазького конфлікту

або чеченської війни. А приводів для виникнення «гарячих точок» і в нас було немало.

Отже, є істини вічні, їх не може змінити ані час, ані будь-які життєві обставини.

До таких істин належить і та, що кожній людині важливо бути розумною.

                        Рекомендації до написання твору-роздуму

 Текст роздуму – це ланцюг суджень, фактів, явищ, які використовуються

для доведення певної думки.

Речення у тексті-роздумі мають причинно-наслідкові зв’язки.

 

Текст-роздум має такі основні частини: теза, аргументи, висновки.

Теза – це загальне положення, яке треба доводити.

Аргументи – це факти, приклади, докази, які працюють в ім’я доведення тези.

Висновок, як правило, є підтвердженням висунутої тези.

                           Структура висловлювання типу роздуму 

Теза – це первинна думка, яка формулюється і далі буде розвиватися –

підтримка слів автора ( так, я підтримую думку, бо вважаю, що…)

спростування слів автора ( я не підтримую, бо вважаю, переконаний…)

компромісний варіант ( я не зовсім поділяю думку автора, бо вважаю, що…)

підтримка і спростування

( з одного боку…, а з іншого…, подається дві тези і доводяться обидві)

  Аргументи  (розширене пояснення) - підтвердженням цього є, це дійсно так,

це засвідчує, це доводить, доказом цього може бути, по-перше, по-друге

(Можна використовувати афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки)

- Приклад з мистецтва

- Приклад із життя (суспільного, історичного, власного) - наприклад, яскравим прикладом є,

не можна не згадати, прикладом може слугувати, звернімо увагу

  Висновок - отже, таким чином, можна зробити висновок .

 Під час написання власного монологічного висловлювання пам’ятай!

Тема твору – вона, по суті, є сконцентрованою інформацією про весь твір.

Тому важливо знайти у заголовку ключове  слово і

зв’язати логічний ланцюжок зі слів назви теми (тобто словами теми твору

відповісти собі на запитання: „Про ЩО я писатиму?”).

Для успішного написання твору треба чітко уявляти його структуру.

Слід пам’ятати, що кожний етап розвитку думки – це аргумент, яким ви доводите

правильність своєї головної думки твору.

Як знаходити аргументи:

від думки до прикладу;

від прикладів до думки.

Найсильніший аргумент можна поставити на перше місце або ж на останнє.

Висновки – це завершальна частина твору. Вони виведені з наявних у творі думок, аргументів.

Висновки є, по суті, відповіддю на поставлену проблему.

                                                     Далі