Тема: Впровадження методики проективних технологій в навчально – виховний процес гімназії

Проектування – особливий вид інтелектуальної діяльності, шлях задуму або спосіб планування, що пов’язує ідею з її втіленням. Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, наукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Робота над створенням проекту сприяє розвитку креативності учня, перетворює його на суб’єкт педагогічного процесу; її наслідком є формування інтелектуального і пошукового досвіду, який є основою активної творчої позиції людини в розв’язуванні будь-яких життєвих проблем.

Якісна і продуктивна реалізація проектів великою мірою залежить від попередньої підготовки та компетентності вчителів.

Тому робота творчої групи вчителів по впровадженню методики проективних технологій спрямована на вирішення наступних проблем:

I.

1. Формування проектної культури вчителя в умовах внутрішкільної методичної роботи;
2. Переконання вчителів в доцільності введення проективних технологій в навчально-виховний процес;
3. Ознайомлення вчителів з алгоритмами здійснення проекту;
4. Створення атмосфери творчої взаємодії суб’єктів навчального процесу на всіх етапах здійснення проектного задуму.

II.

1. ІІ. Створення моделі (алгоритму) впровадження проективних технологій в навчально-виховний процес гімназії:
2. Методична робота з вчителями та учнями по впровадженню проективних технологій;
3. Координація та корекція роботи всіх учасників НВП над проектами;
4. Організація презентації проектів;
5. Оцінка та аналіз результатів презентації проектів.
6. ІІІ Реалізація дидактичної мети навчального проекту:
7. Створення в учнів образу цілісного знання; підвищення мотивації учнів для отримання нових знань; вивчення найважливіших методів наукового пізнання; ознайомлення із способами роботи з інформацією;
8. Розвиток дослідницьких і творчих здібностей особистості; розвиток вміння визначати свою позицію, планувати свою роботу; розвиток комунікативних умінь;
9. Виховування значущих загальнолюдських цінностей; виховання почуття відповідальності, самодисципліни , бажання виконати роботу якісно;
10. Вироблення в учнів особистого погляду на події; застосування суб’єктивного досвіду учнів та узгодження його з науковим змістом проекту.  

Склад творчої групи вчителів:

Гуляніцька Л. М. – керівник
Завальна О. П.
Островершенко Т. М.
Мартиненко Г. С.
Припотень О. В.
Ясинова І. В.
Бачківський М. В