Візитка гімназії  

 

 
Vizitka

 
Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит”- ЗОШ  І ступеня" 
Заснована на спільній власності територіальної громади
Реорганізована із Таращанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 18 жовтня 1999 року.  
Директор : Припотень Олена Володимирівна 
Адреса : 09500, Київська обл., м.Тараща, вул.Шевченка, 39
Область: Київська
Телефон (з кодом МТЗ):(04566) 5-23-00
E-mail адреса:tarascha_gimnaz@ukr.net
Форма управління: державно-громадська
Навчання профільне, за напрямами: 
гуманітарно-мистецький;  
природничо-математичний. 
Мова навчання і спілкування: українська; 
Іноземні мови, що вивчаються як предмет: 
російська; 
англійська; 
іспанська. 
Проводиться курсова професійна підготовка за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору»
Учнів (станом на 5.09.2016р.) 481
Класів:
1-4 – 11;
5-9 – 9;
9-11 – 3.
Класів природничо-математичного напрямку навчання – 7
Класів гуманітарно-мистецького напрямку навчання – 8

Працівників гімназії – 70
З них:
вчителів 47.
Мають таку категорію: 
спеціалістів – 8;
вчителів ІІ категорії – 4; 
вчителів І категорії – 3; 
вчителів вищої категорії – 27.
Мають таке педагогічне звання:
"Вчитель-методист” - 6; 
"Старший вчитель” - 19;
"Відмінник освіти" - 3.
Мають державні звання і нагороди:
"Знак Сухомлинського" - 1.

Бібліотекар – 1.
Медсестра – 1.
Обслуговуючого персоналу – 21.

Навчальних кабінетів - 32.
Комп’ютерний клас - 2.
Лабораторії: 
фізична – 1;
хімічна – 1.
Навчально-виробничі майстерні – 1.
Спортивний зал – 1.
Спортивний майданчик – 1.
Ігровий майданчик – 1.

Мета діяльності гімназії:

1. Надання висококваліфікованих освітньо-виховних послуг обдарованим дітям району та громадськості в цілому для розвитку їхніх обдарувань та вироблення вмінь: бути успішними у швидко змінюваному суспільстві й бути відповідальними за себе та за інших.

2. Сприяння формуванню громадянина України, що здатен гідно увійти й світове співтовариство.

Цілі гімназії:

- Якісне забезпечення в повному обсязі державного стандарту освіти, надання широкого спектру гуманітарних дисциплін для підготовки учнів до вільного й усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності.
- Забезпечення єдності інтелектуального, фізичного, духовного та морального розвитку особистості.
- Створення умов для розвитку творчої діяльності та самореалізації особистості.
- Гуманізація та гуманітаризація освітнього процесу.
- Формування активної життєвої позиції усіх учасників навчально-виховного процесу, утвердження філософії позитивного мислення в гімназійному колективі.
- Постійне впровадження новітніх педагогічних технологій та популяризація їх для освітян району.
- Участь колективу в освітньо-виховних проектах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів.
- Проведення науково-методичних досліджень з метою покращення умов навчання і розвитку особистості учнів.
- Налагодження соціального партнерства з громадськими організаціями місцевого, всеукраїнського, міжнародного рівнів.
- Надання послуг щодо професійної підготовки й здобуття професії.
- Надання розвиваючих послуг через мережу гуртків, факультативних курсів.
- Здобуття можливості самостійного вирішення власних матеріальних потреб й забезпечення отримання членами організації доходів.

Напрямки діяльності гімназії:

- Вдосконалення змісту та методики навчання
- Створення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учнів, їх самореалізації
- Комп’ютеризація навчального процесу
- Стимулювання самоосвіти вчителів, підняття їх професійного рівня
- Вдосконалення загальної культури закладу на засадах філософії життєтворчості
- Участь колективу в освітньо-виховних проектах місцевого, регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів
- Введення здоров’язберігаючих технологій навчання
- Створення атмосфери психологічного комфорту й безпеки для всіх учасників навчально-виховного процесу
- Орієнтація на громадську активність та широке залучення вчителів, батьків, учнів до громадсько-державного управління школою, містом, районом
- Вдосконалення матеріально-технічної бази
- Створення Фонду підтримки гімназії
- Розвиток сітки фандрайзингу
Гармонійність – міра доцільності, згідно зі здібностями, інтересами, особливостями.
Обдарованість – потенціал, що дозволяє отримати високі результати в одній із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна та духовно-культурна компетентність, художні та психологічні можливості.
Принципи організації навчально-виховного процесу: гуманізація та гуманітаризація, єдність загальнолюдського й національного, розвивальний характер навчання, співробітництво та життєтворчість, диференціація та індивідуалізація, оптимізація.


Форми навчальної роботи:

 
інтегровані заняття, ділові та імітаційні ігри, театралізовані уроки, дискусії, диспути, заняття в бібліотеках. Модернізуються традиційні форми та методи – лекції, бесіди, різноманітні види роботи з літературою, проблемні завдання, вправи, семінари, різноманітні засоби навчання. У старших класах обов’язковими є проектування, моделювання, конструювання, пошуково-дослідні роботи, заняття в лабораторіях, практика на виробництві, заняття з мультимедійними системами.
Атрибути: гімн гімназії, герб гімназії, прапор гімназії.У гімназії функціонують:

рада гімназії;
педагогічна рада;
батьківський комітет;
учнівський парламент;
рада профілактики правопорушень;
профспілковий комітет.


Досягнення Всеукраїнського рівня:

Іценко В.О., вчитель-методист – у 2004 році переможець Всеукраїнського конкурсу (1 премія) "Вчитель-новатор”, організованого Міністерством освіти і науки України, журналом "Комп’ютер в школі та сім’ї” та представництвом фірми "Microsoft в Україні” за розробку аналітично-пошукової системи "Дидакт”.

Іценко В.В., вчитель-методист – у 2006 році переможець Всеукраїнського конкурсу (2 премія) "Вчитель-новатор”, організованого Міністерством освіти і науки України, журналом "Комп’ютер в школі та сім’ї” та представництвом фірми "Microsoft в Україні” за розробку програми "Шкільна бібліотека”.

Іценко В.О. та Іценко В.В., мають 16 наукових праць по інформатиці.

Іценко В.О. На першому Всеукраїнському фестивалі педагогічних інноваційних технологій (м.Черкаси , 2009 рік), який проходив під егідою Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, став переможцями фестивалю.Досягнення регіонального рівня:

Котлярчук Г.М., вчитель-методист – у 2005 році призер (ІІ місце) ІV етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року», презентувала авторську виховну програму «Золоте зерно душі».

Іценко В.В., Іценко В.О. 2008 рік. Сайт гімназії на І обласному конкурсі сайтів в номінації "Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл" зайняв ІІ місце.Інноваційні психолого-педагогічні технології які застосовуються в гімназії:

Управлінська – Впроваджена в роботу гімназії аналітично-пошукова система "Дидакт”.
Дидактично-виховна – програма психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учня "Універсал” (автор В.О.Киричук)