Пробні тести
                              з природознавства для ступу до 5 класу гімназії
І рівень (1 питання - 1 бал)
1.  Холодні космічні тіла, що світяться відбитим світлом, називаються:
а) планетами;
б) сузір'ями;
в) зорями.
2.  Уявна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів називається:
а) віссю;
б) полюсом;
в) екватором.
3.  Прилад для визначення сторін горизонту називається:
а)телескоп;
б) компас;
в) гномон.
4.  З цих корисних копалин горить:
а) кам'яне вугілля;
б) глина;
в) залізна руда
5.  Найбільшим материком Землі є:
а) Африка;
б) Євразія;
в) Австралія.
6.  Кенгуру і сумчастий ведмідь - коала живуть:
а) Антарктиді;
б) Африці;
в) Австралії.
7.  Лісовий кіт живе в:
а) степах;
б) Карпатах;
в) Криму.
8.  Який заповідник створено в зоні степів:
а) Канівський;
б) Поліський;
в) Асканія Нова.
9.  Гірські луки в Карпатах називаються:
а) яйли;
б) полонини;
в) лавини.
10.Лавр росте в:
а) Карпатах;
б) Криму;
в) Поліссі.
  
II рівень (1 питання - 2 бали)
  1. Частина   поверхні,   яку   ми   можемо   охопити   оком,   називається ____________________________________________________________________
  2. В Україні з корисних копалин добувають:________________________
 
13.     ___________________  вказує, у скільки разів зменшено справжні
розміри предметів і відстані між ними.
 
14.Залежно від висоти рівнини поділяються на:__________________ _______
____________________________________________________________________
 
15. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за _________________________
 Цей час називають ___________________________ .
16. Найвища вершина Карпат __________________________________________.
17. Природна зона – це _______________________________________________.
18. Україну омивають моря: ___________________________________________.
 
III рівень (1 питання - 3 бали)
 
19. Як утворюються яри?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
20.До яких гір за висотою належать Карпати? Доведи свою думку.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
IV рівень (1 питання - 4 бали)
21.Чи відрізнялися б пори року північної та південної півкуль Землі, якби її уявна вісь не була нахилена? Доведи свою думку.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
22. Які дії людей можуть зруйнувати ліс як природне угрупування? Як цьому запобігти?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________