Пробні тести
                                                          з математики для ступу до 5 класу гімназії
1.Виконайте дії
А)61 + 52∙(54 - 27) (2 бали)
Б)63:3+19 ∙ 5 (2 бали)
В) 13 806 + 14 992 : 16 – 2 544;  (2 бали)
2.Розвяжи  рівняння
А)( х +458) - 156 =348 (2 бали)
Б)659 – ( 345 – х) = 427 (2 бали)
3.  Розв’яжи рівняння, у якому невідоме ділене:
936 : х = 4;  х : 28 = 46;  37 820 – х = 2 593; Х – 214 = 151  (4 бали)
4. Марічка припинила читати книжку на 53-й сторінці і звернула увагу на те, що перша сторінка, з якої
вона почала сьогодні читати, має номер, відмінний від 53, але записаний тими самими цифрами
. Скільки сторінок вона сьогодні прочитала? (4 бали)
5. Розв'яжи задачу, виклавши свої міркування:
Шість однакових бочок уміщують 28 відер води. Скільки відер води вміщують 15 таких бочок ?(4 бали)
6. Висота стіни 20 м. За день мурашка піднімається по стіні на 5 м вгору, а за ніч спускається на 4 м вниз.
В який день тижня мурашка підніметься на стіну, якщо почне підніматися на неї в понеділок зранку?(6 балів)
7. Лисиця і Вовк роздобули багато риби.
Давай, Вовче, поділимо рибу порівну, - говорить Лисиця.
Давай! Тільки я в математиці слабкий, діли ти. 
Кинула Лисиця Вовкові 1 рибу, а собі 2.
Ось тобі. Вовче, одна рибка, а мені дві.
А чи не мало?
Слухай далі, Тобі З, мені 4, тобі 5, мені 6, тобі 7, мені 8...
Розділила Лисиця всю рибу, кожного разу почергово збільшуючи на одну.
(Останній раз кинула собі Лисиця 20 штук і на цьому риба закінчилась.)
Задоволений Вовк думає, що порівну розділили.
А як ти гадаєш, хто скільки отримав риби і на скільки більше?(6 балів)
8. У стаді, яке складається з коней, двогорбих та одногорбих верблюдів, загалом 200 горбів.
Скільки тварин у стаді, якщо кількість коней дорівнює кількості дво- горбих верблюдів?
Відповідь обґрунтуйте. (6 балів)