Науково-методична рада
Таращанського НВК "Гімназія «Ерудит» - ЗОШ І ступеня"


 

Функції:

 

1. Контрольно-аналітична – визначає освітню проблему, розробляє програму її вирішення,

контролює етапи реалізації програми.

2. Координаційна – координує роботу:

- методичних об’єднань, творчих груп вчителів
- органів самоврядування
- гімназійного осередку МАН


 

3. Організаційна – організовує:

 

- олімпіади та конкурси передбачені МОН України
- предметні тижні
- дні відкритих дверей для батьків
- презентації класів, гуртків, наукові читання.


 

4. Інформаційно-пропагандистська:

 

- висвітлює інноваційні методи та форми навчання
- висвітлює передовий педагогічний досвід та механізм його впровадження
- організовує літературні виставки, «Ярмарки педагогічних ідей» тощо.

5. Адаптивна – надає методичну допомогу молодим вчителям

6. Стимулююча – заохочує учнів, вчителів, методичні об’єднання, які мали високу

результативність праці впродовж окремого предметного тижня, семестру, 
навчального року тощо, або ж мають певні досягнення в участі у конкурсах. 


 

Принципи роботи:

 

Діагностичний підхід
Системний підхід
Варіативність у виборі змісту і форм методичної роботи
Випереджувальний характер методичної роботи
Практична та адресна спрямованість методичної роботи
Самодостатність та розвиток творчого потенціалу вчителя та учня.
Толерантність.


 

Форми роботи:

 

Методичні об’єднання
Творчі групи вчителів
Секції МАН
Проблемні семінари
Науково-методичні конференції
Виставки


 

                                                           Структура

 

науково-методичної роботи Таращанської районної гімназії «Ерудит»

Науково-методична робота в 2012-2013 н.р. спрямована на вирішення проблеми, 
над якою впродовж навчального року працюватиме гімназія:
"Оновлення змісту 
особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу
.

Ключовими в науково-методичній роботі визначені такі напрямки;

Вирішення основних проблем гімназії виявлених в результаті психолого-педагогічного проектування
особистісного розвитку учнів та реалізацію потенційних можливостей учнівського колективу
Адаптація педагогічного колективу гімназії до роботи в системі «Універсал» шляхом надання

методичної допомоги класним керівникам та вчителям-предметникам щодо різних аспектів

психолого-педагогічного проектування.

Інноваційні підходи у практичній індивідуальній діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.
Науково-дослідницька робота педагогів над методичними проблемами у творчих групах.
Поширення найкращого педагогічного досвіду та активізація творчого потенціалу вчителів й учнів
шляхом організації конкурсів, презентацій, конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Завдання науково-методичної роботи:

Поетапне введення в освітню практику психолого-педагогічних методів аналізу соціального

розвитку учнів та впливу на нього.

Створення у педколективі умов для стимулювання творчої ініціативи вчителів та реалізації

ними новітніх навчально-виховних ідей.

Своєчасне інформування педколективу про методичні та виховні досягнення у сучасній педагогіці
Активізація діяльності Наукового товариства учнів, залучення гімназистів до науково-дослідницької роботи
Вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми
Налагодження взаємодії сімей з обдарованими дітьми та школи
Популяризація системи роботи гімназії через батьківські збори, районні МО, засоби масової інформації тощо.
    Науково-методична рада
Таращанської районної гімназії "Ерудит”
1. Скаба Л.П. – директор, голова НМР
2. Гуляніцька Л.М. – заступник директора з НМР
3. Самченко Г.І. . – заступник директора з НВР
4. Бачківська Н.Я. – заступник директора з ПО, керівник МО вчителів молодших класів та вихователів ГПД
5. Припотень О.В. – керівник МО вчителів математики, інформатики, вчитель-методист
6. Цюренко О.П. – керівник МО вчителів історії та правознавства
7. Климанський О.А. – керівник МО вчителів етико-естетичного циклу
8. Нестеренко О.В. – керівник МО вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури
9. Котлярчук Г.М. – керівник МО класних керівників
10. Самченко Г.І. – керівник МО вчителів природничих наук
11. Ясенова І.В. – керівник МО вчителів іноземних мов
12. Білоус Л.В. – керівник МО вчителів фізкультури та ОЗВ
13. Іценко Л.М. – вчитель-методист
14. Іценко В.О. – вчитель-методист