Тема. Табличне, усне, письмове додавання і віднімання натуральних чисел.

 Мета: закріпити вміння та навички учнів додавати і віднімати натуральні числа; у процесі розв’язування

             цікавих задач розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; виховувати активність, увагу, кмітливість.

  Хід уроку

I.Актуалізація опорних знань учнів

  1. Перевірка теоретичних знань учнів.

Запитання для опитування:

-         Які числа називаються натуральними?

-         Чим відрізняються кількісні та порядкові числа?

     -     Як називають числа при додаванні?

.    -     Як називають числа при відніманні?

     -      Яке число не впливає на суму?

  2. Визначте останню цифру результату

1) 2743+849                         2) 188999+19991

3)5004+1006                        4) 100006+208

  3. Доведіть, не виконуючи обчислень, що дія виконана неправильно

1)2308+546=2815                2)18004+1579=19665

3)5102+3008=9200              4)103+8711=8999

  4. Порівняйте, не обчислюючи, та поясніть свою думку

1)47+54 і 50+60                   2)572+16 і 500+10

3)33+72 і 30+70                   4)211+146 і 300+200

  5. У кожному з прикладів знайдіть суму, потім розташуйте відповіді в порядку спадання.

Якщо ви зробите все правильно, то отримаєте слово,яке є назвою найвищого у світі вулкана.

Л 746+354               Ю 540+360                   Ь 140+260

А 27+72                   Л 146+44                       Я 188+112

Ь 104+46                  Й 171+29                      Я 117+3

К 36+64                    Ь 276+724                    Л 169+331

(Відповідь Льюльяйльянка)

 1. Гра «Ромашка».


Учитель відкриває новий слайд презентації До кожного з чисел, записаних на пелюстках,

додати число, записане в центральному колі. Від кожного з чисел, записаних на пелюстках,

відняти число, записане на листку. Учитель послідовно показує пелюстку, учні 

обчислюють усно і підносять руки. Вчитель викликає відповідаю чого.

II. Засвоєння навичок та вмінь.

1. Числові головоломки.

а) Впишіть у порожні клітинки такі числа, щоб суми чисел, які стоять у кожному рядочку,

у кожному стовпчику і по кожній діагоналі, були рівними.

12

 

14

 

15

 

16

 

18

6

 

8

 

5

 

2

 

4

а)                            б)              б)                 

 

 

 б)

 
 

12

19

14

17

15

13

16

11

18

6

1

8

7

5

3

2

9

4

Відповідь.    а)

 

   б) Між цифрами 1 2 3 4 5  6 7 8 9 поставте знаки «+» або «-» так, щоб результат дорівнював 100.

Відповідь.

12 – 3 – 4 + 5 – 6 + 7 + 89 = 100;

123 + 45 – 67 + 8 – 9 = 100;

123 – 4 – 5 – 6 – 7 + 8 – 9 = 100;

123 – 45 – 67 + 89 = 100;

123 + 4 – 5 + 67 + 8 + 9 = 100;

12 + 3 – 4 +5 + 67 +8 + 9 = 100.

 

2. Розвязування задачі.

Задача

Щоб знайти масу слона, верблюда і жирафи, осел поставив їх на ваги. Їх загальна маса виявилась 6160 кг.

Коли на вагах залишились верблюд і жирафа, ваги показали 1151 кг.

Нарешті на вагах залишилась жирафа і її маса була 475 кг. Яка маса слона і верблюда?

Відповідь. слон – 5009 кг, верблюд – 676 кг.

3. Самостійна робота.

                  

На кінці кожної пелюстки «математичних маків» упишіть результат зазначеної дії:

             а) сума числа . . . і числа 28;          б) різниця числа . . . і числа 63.

 III. Підсумок уроку.

 IV. Домашнє завдання.

Повторити п.8 (повторити правила), виконати № 239, 353, 393.

 Список використаної літератури

1. Коваленко В.Г. Дидактичні ігри на уроках математики – М.: Освіта, 1990.

 2. Стадник Л.Г. Заліковий зошит, 5 клас. – Х.: Ранок, 2008.

 3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005.

 4. Тадеєв В.О. Шкільний тлумачний словник-довідник з математики. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 1999.

 5. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005.

 6. Тадеєв В.О. Неформальна математика. 6-9 класи. Навчальний посібник для учнів, які хочуть знати більше, 

ніж вивчається у школі. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

7. Лернер І.Я. Сучасний урок. Дидактичні рекомендації учителів. – АСП. «Зебра», 1992.

 8. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. 

 9. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика. 5 клас: Робочий зошит. – Х.: Гімназія, 2005.

 10. Підручна М., Янченко Г. Позакласна робота з математики. 8-9 класи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.