Критерії оцінювання

Схема оцінювання власного висловлення з української мови ЗНО

Критерії оцінювання

Кількість

балів

Зміст тексту

1. Чітке формулювання тези висловлення

2, 1, 0

2. Переконливість аргументів (не менш як два), їх доцільність

2, 1, 0

3а. Використання прикладів з художньої літератури (інших видів мистецтва)

2, 1, 0

3б. Використання прикладів з історії, суспільно-політичного життя, прикладів із власного життя

2, 1, 0

4. Логічність і послідовність викладу думок

2, 1, 0

5. Відповідність висновку тезі й наведеним аргументам

2, 1, 0

Загалом за зміст:

12

 

Мовленнєве оформлення

6а. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Кількість балів

0 – 1 (негруба)

6

1 – 2

5

3 – 4

4

5 – 7

3

8 – 12

2

13 – 16

1

 

6б. Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

Кількість балів

0

6

1 – 2

5

3 – 4

4

5 – 6

3

7 – 8

2

9 – 10

1

Загалом за мовленнєве оформлення: 12