Аналіз роботи вчителів гуманітарних наук

 за 2012 -2013 н.р.

Аналіз діяльності методичного об’єднання філологічних дисциплін у 2012 -2013 н. р. показує,що зусилля вчителів,пошуки  ними нових форм і методів роботи були спрямовані на успішну роботу над науково – методичною проблемою «Науково – дослідницька та інноваційна діяльність учителя гуманітарних наук».

         Творчий пошук учителів методоб’єднання  визначив подальшу активну співпрацю у роботі над  методичною проблемою гімназії «Створення інформаційно-навчального середовища Таращанської гімназії «Ерудит».

 Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних курсів, пошук оригінальних методик викладання, впровадження інноваційних технологій стали предметом творчої роботи учителів гуманітарного циклу.

Усі вчителі кафедри активно впроваджують в основній і старшій школі новітні педагогічні технології, а саме: особистісно-орієнтоване навчання, ігрові технології, метод проектів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання, апробація підручників  та інше.

         Протягом навчального року були проведені відкриті уроки для вчителів гімназії та району.

         Вчителі-філологи підготували 227 учнів  до найрізноманітніших творчих конкурсів шкільного,обласного та Всеукраїнського рівнів: ( міжнародний конкурс ім. П.Яцика, Всеукраїнський  конкурс, присвячений Шевченківським дням, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, День української писемності,конкурс «Соняшник»86 учасників, призерів – 3, та інші). За результатами І туру конкурсу-захист у науково-дослідницьких робіт МАНу  одна учениця приймала участь в ІІ (обласному) етапі конкурсу. У 2012-2013 н.р. учасниками шкільних предметних олімпіад гуманітарних дисциплін було 68 учнів,районної - 27 учнів ,обласної - 1учень. Переможцями конкурсу «Київщини гордість і надія» стали Гуляніцька К.,Нестеренко М., Тертиця К.  84 учні взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії «Олімпус», у конкурсі знавців історії «Лелека» - 18 призерів,14 учнів-учасників.

 

План заходів методичного обєднання за навчальний рік був виконаний. Значним успіхом  було проведення проектів під назвою «Україна і світ»,а саме: «Відомі люди Таращанщини», «Пісні на слова Т.Г.Шевченка», «Таємниця абетки».

         Всю свою роботу МО проводило,скеровуючи її на підвищення результативності навчально-виховного процесу та пошуку шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів . Всі вчителі активно працювали на сайті «Моя школа»,поповнювали сайт гімназії, працювали над методичним поповненням своїх кабінетів.

         Загалом роботу  методоб’єднання  оцінило  на       «задовільно». При плануванні роботи на наступний рік значну увагу потрібно приділити також і позакласній роботі з предметів та активізації пізнавальної діяльності учнів.

ВСТУП

Аналіз діяльності методичного об’єднання гуманітарних дисциплін показує,що зусилля вчителів ,пошуки ними нових форм і методів роботи були спрямовані на успішну роботу над науково-методичною проблемою гімназії. Особиста  ініціатива та творчий пошук учителів гімназії сприяли подальшій активній методичній діяльності та формуванню нової проблемної теми гімназії «Створення інформаційно-навчального середовища гімназії «Ерудит».

 Новий зміст освіти,освоєння нових навчальних курсів,пошук оригінальних методик викладання,впровадження інноваційних технологій стали предметом творчої роботи учителів гуманітарного циклу.

 Тому головними  завданнями  методичного об’єднання вчителів гуманітарного напряму є такі:

-        впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

-        продовження роботи зі створення навчально – методичної бази;

-        об’єднання зусиль педагогів для створення системи профілактики наркоманії, дитячого травматизму,збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я гімназистів,активна участь філологів у творчих справах цих об’єднань;

-          підготовка гімназистів до зовнішнього тестування навчальних досягнень випускників;

-        впровадження у  навчально – виховний процес передового педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання,підвищення педагогічної майстерності.

Саме ці завдання і визначають як першочергові викладачі кафедри.

З урахуванням методичної проблеми гімназії та  на основі запитів учителів МО спільною методичною темою є «Науково – дослідна та інноваційна діяльність учителя гуманітарних наук». Різні аспекти цієї теми будуть розглянуті на засіданнях МО протягом року.

На кафедрі гуманітарних наук працює 4 учителі.

Серед них:

Котлярчук Галина Миколаївна – вчитель світової літератури,вчитель вищої категорії,вчитель – методист,педагогічний стаж – 38 років;

проблема ,над якою працює – «Формування читацьких навичок сучасного школяра шляхом використання духовно – морального потенціалу художнього тексту»

Нестеренко Олена Василівна – вчитель української мови та літератури,вчитель вищої категорії, « Старший вчитель» ,педагогічний стаж – 15 років;

Проблема,над якою працює – «Упровадження інноваційних технологій у процесі вивчення української мови і літератури».

Цюренко Ольга Петрівна – вчитель історії, вчитель вищої категорії,»Старший вчитель», педагогічний стаж – 37 років;

Проблема ,над якою працює – «Інноваційні технології у викладанні історії та в позакласній роботі з предмету».

Кулініч Альона Миколаївна - вчитель української мови та літератури,спеціаліст, педагогічний стаж – 4 роки;

Проблема,над якою працює – «Технологія кооперативного навчання».